SAMSUNG CAMERA PICTURES

Informatie

Voordat u kerstpakketten gaat bestellen, is het verstandig om u in te lezen over de regelingen van de Belastingdienst rondom kerstpakketten. Kerstpakketten vallen onder ‘geschenken in natura’. Hiervoor is een bepaalde regeling van toepassing. Kerstverspakket informeert u graag over termen als eindheffing en de nieuwe werkkostenregeling.

Eindheffing

Eindheffing is de loonbelasting die de Belastingdienst heft over bepaalde vormen van loon. In dit geval worden kerstpakketten gezien als geschenken in natura, wat in feite een vorm van loon is.

Deze eindheffing is voor rekening van het bedrijf en wordt dus niet ingehouden op het loon van de werknemer.

Drempelbedrag

Het drempelbedrag is voor iedere organisatie anders, maar de regel is: 1,2% van de totale fiscale loonsom van de loonsom van uw bedrijf of organisatie. Alle vergoedingen onder dit bedrag hoeven niet verantwoord te worden aan de Belastingdienst. Mocht u over dit bedrag heen gaan, dan moet u een eindheffing van 80% betalen aan de Belastingdienst.

Als eindheffing wordt toegepast op loon, dan hoort dit loon niet meer tot dat van de werknemer. Dit betekent dus voor de werknemer, dat de loonbelasting die zijn werkgever over dit soort loon betaalt, voor hem niet verrekend kan worden met de inkomstenbelasting.

De nieuwe werkkostenregeling, WKR

De werkkostenregeling behandelt alles op het gebied van vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers. Hier vallen kerstpakketten ook onder.

Sinds 2011 geldt een bepaald drempelbedrag. Bedrijven mogen alles vergoeden en verstrekken, mits zij onder dat bepaalde drempelbedrag blijven.

Er zijn voor uw bedrijf twee keuzes als het gaat om kerstpakketten:
1: De kerstpakketten worden als loon van de werknemer aangemerkt. U betaalt loonbelasting hierover.
2: De kerstpakketten worden als eindheffingsloon aangemerkt. U kunt onbelast vergoeden en verstrekken, mits u onder de bovengenoemde 1,2% blijft.

Wilt u meer informatie? Dan adviseren wij om contact op te nemen met de Belastingdienst voor meer informatie.